Alkar u sridu

O nama

Mladen Vučković, dipl.ing.građ., direktor, član HKOIG (Hrvatske komore ovlaštenih inženjera), upisan pod brojem 3337, dana 24. rujna 2003. godine
•Projektiranje i stručni nadzor na objektima visokogradnje
•Projektiranje hidrotehničkih objekata (pomorskih građevina, vodovoda i kanalizacije naselja, te ispusta u more, kolektora i pročišćivača otpadnih voda), priključnih cesta i industrijskih objekata
•Kontinuirano stručno usavršavanje i praćenje zakonskih propisa i tehničke regulativeAlkar u sridu